Styrelsen 2024

Ordförande
Veronica Eide
Leg Veterinär

Sekreterare

Anna Brissman

Leg Djursjukskötare

Kassör
Annelie Finn Eriksson
Leg Djursjukskötare

Ledamot

Kajsa Gidlund
Leg Veterinär

Ledamot

Jenny Garland
Leg Veterinär

Suppleant
Mia Appelberg
Leg Veterinär

Kontakta oss gärna om du har frågor om föreningen eller har önskemål om något. Styrelsen arbetar för medlemmarna!