Styrelsen 2022

Ordförande

Veronica Eide
Leg Veterinär

Sekreterare
Kajsa Gidlund
Leg Veterinär

Kassör
Charlotta Wennström
Leg Veterinär

Ledamot
Anna Wendel
Leg Veterinär

Ledamot
Annelie Finn Eriksson
Leg Djursjukskötare

Suppleant
Mia Appelberg                                               
Leg Veterinär

Kontakta oss gärna om du har frågor om föreningen eller har önskemål om något. Styrelsen arbetar för medlemmarna!