Styrelsen 2022

Ordförande
Peter Zaff
Leg. Veterinär

Sekreterare
Kajsa Gidlund
Leg. Veterinär

Kassör
Charlotta Wennström
Leg. Veterinär

Ledamot
Anna Wendel
Leg Veterinär

Ledamot
Annelie Finn Eriksson
Leg. Djursjukskötare

Suppleant
Lena Myrenius
Leg. Veterinär


Kontakta oss gärna om du har frågor om föreningen eller har önskemål om något. Styrelsen arbetar för medlemmarna!