Svenska Sällskapet för Djurtandvård SSDt

SSDt bildades 1998 i samband med en kurs om hund- och kattandvård. Eldsjälen bakom detta var veterinär Margareta Lagerman Pekkari. Hon var 68 år när hon började gå ESAVS kurser i tandvård, så det är aldrig för sent att lära sig mer om tänder!
Rätt att bli medlem har personer inom yrkeskategorierna veterinär, tandläkare, djurvårdare, djursjukskötare, tandsköterskor, tandhygienister samt studerande inom respektive kategori. Företag kan vara stödmedlemmar.
 
Föreningen är en intresseförening som har som ändamål att sprida kunskap om djurtandvård genom att erbjuda utbildning samt skapa kontaktnät mellan dem som arbetar med djurtandvård. Sedan föreningens bildande har det anordnats kurser i parodontologi, grundläggande djurtandvård, praktisk kurs i kanintandvård, hästtandvård, instrumentkunskap, oral kirurgi mm.
Fallseminarium har även hållits. Medlemskap krävs för deltagande i kurs.

Framöver planerar vi en onlineföreläsning på våren samt anordna en tvådagars kurs på hösten.  Årets årsmöte kommer hållas separat under våren.