Enklare kirurgiska ingrepp

SSDt:s bedömning av "enklare kirurgiska ingrepp" avseende delegering inom smådjurstandvård
Uttalandet gjort på förfrågan av Svensk Djursjukvård 2014

1. Extraktion av mjölktänder
Extraktion av lösa mjölktänder är sällan nödvändigt då lösa mjölktänder brukar lossa av sig själva. Extraktion av lösa mjölktänder är ett enklare kirurgiskt ingrepp. För att korrekt kunna extrahera mjölktänder som sitter fast kräver stor erfarenhet av extraktion samt god kunskap om munhåleanatomi för att undvika skador på permanenttändernas rötter och rotfrakturer. Extraktion av mjölktänder som sitter fast kan inte räknas som enklare.

2. Extraktion av lösa enrotiga tänder
Extraktion av lösa, enrotiga tänder är oftast enkelt förutsatt att roten inte har skador eller resorptiva förändringar. Extraktion av lösa tänder som föregåtts av dentalröntgen som visar intakta rötter kan betraktas som ett enklare kirurgiskt ingrepp.

3.  Extraktion av lösa flerrotiga tänder
Extraktion av lösa flerrotiga tänder kan ibland vara mycket komplicerat. Om rötterna har försvagats av långvarig infektion finns påtaglig risk för rotfrakturer. Att extrahera rotrester i gravt infekterad vävnad är svårt och det finns påtaglig risk för penetration till näshåla, orbita och mandibularkanal. Efter extraktion måste alveolen dessutom debrideras från granulationsvävnad. Debrideringen kräver  god kunskap om anatomi och god vävnadshantering. Extraktion av lösa, flerrotiga tänder kan inte generellt beskrivas som ett enklare kirurgiskt ingrepp.

4. Extraktion av fast förankrade tänder
Extraktion av fast förankrade tänder kräver goda kunskaper i anatomi, instrumenthantering, tolkning av dentalröntgen samt korrekt handhavande av high- och lowspeed borrar. Många extraktioner görs kirurgiskt via lambå. Att korrekt anlägga och suturera en lambå kräver god kirurgisk vana. Att extrahera tänder som sitter fast är inte enkel kirurgi.

5 Rotfyllning
Rotfyllning för att korrekt utföra en rotfyllning behövs goda kunskaper i tandens anatomi, fysiologi och patologi samt kunskap om de fyllnads- och restorationsmaterial som används. Rotfyllning kan inte betraktas som ett enklare kirurgiskt ingrepp.