Tandläkare eller tandhygienist och intresserad av att arbeta med djurtandvård?


Tandläkare: 
Du som är Legitimerad tandläkare kan göra en ansökan hos jordbruksverket för att bli godkänd att få arbeta med djurtandvård. En kopia på utbildningsbevis + legitimation ska skickas in och sedan görs en bedömning av jordbruksverket. Tilläggsutbildning behövs för att få jobba inom djurhälsovården. Det är SLU som håller i eventuella tilläggsutbildningar. Den som är intresserad bör kontakta SLU och anmäla intresse. Tilläggsutbildning har inte hållits på ett tag och det rekommenderas därför att ta kontakt med SLU för vidare information.

Tandhygienist:
Du som är Legitimerad tandhygienist eller tandsköterska och vill arbeta med djurtandvård behöver gå en kurs för att läsa till djurvårdare nivå 2. Det finns olika utbildningsanordnare för detta. Därefter kan det finnas möjlighet till att vidareutveckla sig mot och jobba med djurtandvård på en klinik som arbetar med detta. Det kan tex göras på delegering av och i samråd med en tandveterinär. Som djurvårdare nivå 2 kan det därefter finnas fortsatta möjligheter att gå kurser inom djurtandvård som hålls inom branschen.


Ytterligare information

Jordbruksverket


Sveriges Lantbruksuniversitet